Výškové práce v prostorách s nebezpečím výbuchu

 • sanace železobetonových konstrukcí (cukerné sila, sila na mouku a pod.),
 • odstraňování starých nátěrů (broušením, tryskáním - vysokotlakem),
 • aplikace nových nátěrů splňujících hygienické požadavky pro styk s potravinou

Další navazující práce

 • instalace kotevních bodů
 • instalace permanentního zádržného systému
 • oprava a nátěry železných konstrukcí
 • čištění cukerných sil, sil na mouku, obilí a pod

Výškové práce standardní a ve stižených podmínkách

Například v toxickém prostředí a nebo se stiženým lanovým přístupem

 • sanace železobetonových konstrukcí (cukerné sila, sila na mouku a pod.),
 • odstraňování starých nátěrů (broušením, tryskáním - vysokotlakem),
 • aplikace nových nátěrů včetně loga

Další navazující práce

 • instalace kotevních bodů
 • instalace permanentního zádržného systému
 • systému, oprava a nátěry železných konstrukcí, stožárů a pod.
 • čištění cementových sil

Výškové práce standardní

 •     nátěry fasád, instalace reklamních bannerů
 •     další práce ve výškách dle požadavků zadavatele

Ostatní práce /bez nutnosti lanových přístupů/

 • antistatické a vodivé nátěry podlah, zdí v elektronickém průmyslu, ve farmaceutických provozech, v čistých provozech, v manipulačních prostorech pro hořlaviny a výbušniny.

©Copywrite 2015 K2 SAS s.r.o.